NT Medical Skills

SITUASJONSFORSTÅELSE – BESLUTNINGER – TEAMARBEID – STRESSMESTRING

HVORFOR NTS ER VIKTIG

NTS er viktig for klinikere på individnivå fordi det sikrer god pasientbehandling og for helseledere, forskere, politikere og tilsynsmyndigheter på systemnivå fordi det bidrar til pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, felles begrepsapparat, hensiktsmessig politisk organisering og god risikoanalyse og beredskapsplanlegging.