Beslutninger

BESLUTNINGER

Ansvaret for å ta beslutninger er en sentral del av å være helsepersonell. Alle har kjent på usikkerheten knyttet til krevende avgjørelser. Slik bør det være. Det er et ansvar vi må ønske å ha. Noen fagfelt – som anestesi og traumatologi – er preget av tidskritiske ja/nei-beslutninger som må tas hurtig og på sviktende informasjonsgrunnlag. I andre fagfelt, for eksempel rehabilitering, er usikkerheten knyttet til komplekse og langvarige beslutningsprosesser over uker og måneder.

Tradisjonelt er vi flinke til å vektlegge oppdatert faglig kunnskap, men mindre opptatt av ikke-tekniske ferdigheter som ligger til grunn for beslutningene. Vi vet at kliniske beslutningsprosesser er preget av kognitive feilkilder, individuelle preferanser og unøyaktige sannsynlighetsberegninger selv når diagnosen er kjent og det foreligger retningslinjer for behandling. Det betyr at faglig kunnskap er sentralt, men også feilbarlig. Dette gjelder særlig under tidspress, usikkerhet og når man er sliten. 

Målsetningen med vår undervisning er å utvikle bedre beslutningsferdigheter. helsevesenet har vi tradisjonelt sett på gode beslutninger som et resultat av kunnskap og erfaring. I møte med feil og avvik, har løsningen ofte vært å søke mer kunnskap og/eller utarbeide nye retningslinjer og prosedyrer. Dette er viktige og riktige forutsetninger for god medisinsk praksis, men allikevel bare en liten del av løsningen.Teoretisk kunnskap og praktisk trening i beslutningsferdigheter fremskynder læringskurven hos nybegynnere og videreutvikler forståelse hos personell som allerede har lang erfaring.

Vår undervisning tar opp tema som:

– Hvordan hjernen fungerer når den tar beslutninger

– Mentale verktøy til hjelp i beslutningsprosesser

– Hva som kjennetegner de ulike fasene av en beslutningsprosess

– Hva som kjennetegner medisinske beslutninger

– Hvordan vi bør velge beslutningsstrategi

– Hvilke feilkilder vi påvirkes av i en beslutningsprosess

– Hvordan vi best kan håndtere usikkerhet

– Hvordan vi kan sikre et godt beslutningsgrunnlag under tidspress

– Når vi bør følge retningslinjer og når vi bør stole på egen intuisjon

– Hva som menes med beslutningsmodus og beslutningsplan

– Hvordan vi kan trene disse ferdighetene