Målsetning

VÅRE TJENESTER

NT Medical Skills arrangerer foredrag og kurs. Vi bidrar med veiledning under simuleringsøvelser. Kurset finnes som app-versjon.

Vår målsetning er å gi en innføring i operativ psykologi og viktige ikke-tekniske ferdigheter som situasjonsforståelse, beslutninger, teamarbeid, kommunikasjon og stressmestring. Det gir helsepersonell gode mentale verktøy til hjelp i en krevende klinisk hverdag – i akuttmottaket, på operasjonsstua, på sengeposten, i grøfta langs motorveien eller på møterommet i vanskelige forhandlinger. I helsevesenet tror vi ofte at feil kun skyldes manglende faglig kunnskap. Når vi gjør feil, tenker vi ofte at de kunne vært unngått om vi bare visste mer, kunne mer og undersøkte mer. Sannsynligvis er det i beste fall bare halve sannheten. Medisinske feil skyldes først og fremst gal situasjonsforståelse og dårlige beslutninger – ikke manglende faktakunnskap. Det er all grunn til å tro at vi bør prioritere trening av denne type ferdigheter høyere. Vi mener at ikke-tekniske ferdigheter kan øves gjennom teoretisk undervisning, egentrening og metarefleksjon, simuleringsøvelser og gjennom veiledning i klinisk praksis. 

Krevende beslutninger tatt under tidspress, informasjonsmangel og uoversiktlige forhold er hverdagen for leger, sykepleiere, paramedics, helseledere og annet helsepersonell. God klinisk vurderingsevne, tydelig situasjonsforståelse og robust stresshåndtering kan kun oppnås gjennom hardt arbeid og lang erfaring. Ingen ting kan erstatte denne virkeligheten. Men et solid teoretisk fundament er et viktig steg på denne veien og ved å anvende slik kunnskap under trening, simulering og i daglig klinisk arbeid vil kunnskapen bygges raskere.

Vårt faglige grunnlag bygger blant annet på arbeidene til ledende forskere som Daniel Kahneman (Heuristics and biases approach), Gary Klein (Recognition primed decision making), Rhona Flin (ANTS Model) , Cohen, Freeman & Wolf (Recognition/metacognition), Dave Snowden (Cynefin framework), John Boyd (OODA-modell), såvel som på egne erfaringer fra akuttmedisin, anestesi, traumatologi og militær ledelse. 

Vi tar opp tema som:

– Hvilke feilkilder påvirker meg når jeg tar vanskelige beslutninger?

– Kan jeg lære meg mentale modeller som bedrer beslutningsprosessen? 

– Hvordan kan jeg bedre situasjonsforståelsen i kaotiske situasjoner?

– Hvordan bør jeg håndtere usikkerhet og tvil?

– Hva kjennetegner medisinske beslutninger?

– Hvordan kan jeg sikre et godt beslutningsgrunnlag under tidspress? 

– Når kan jeg stole på egen erfaring og når bør jeg følge retningslinjene i detalj?

– Hvordan bygger man effektive team?

– Hvordan kan jeg minimere mitt eget stressnivå i akutte situasjoner?

Vår målgruppe er leger, sykepleiere, prehospitalt personell og studenter i disse fagene. Helseledere og andre ansatte i helsevesenet vil også finne nyttig kunnskap. Vi tilpasser foredrag og temadager etter dine ønsker.