TEAMARBEID

TEAMARBEID

I helsevesenet jobber vi heldigvis sjelden helt alene. Vi jobber i små og store grupper og er avhengige av hverandres kompetanse. Det betyr at vi må kunne arbeide i team. Godt teamarbeid gir sikkerhet og effektivitet. Dårlig teamarbeid fører til feil. Vår undervisning tar opp tema som:

– Hva kjennetegner gode og dårlige team?

– Hvordan bygge effektive team?

– Hvordan skape felles situasjonsforståelse i teamet?

– Hva er operativ ledelse?

– Hvordan trene teamarbeid?