Kurs side 2

Velkommen til NT Medical Skills

Om kurset

Dette er et app-basert kurs som omhandler situasjonsforståelse, beslutningsferdigheter, teamarbeid, kommunikasjon og stressmestring. Her finner du videoleksjoner og et evalueringsverktøy du kan bruke i forbindelse med simulering og etter vanskelige kliniske situasjoner.

Målsetning med kurset

Målsetningen med dette kurset er å gi en teoretisk innføring i viktige ikke-tekniske ferdigheter. Det skal gi helsepersonell gode mentale verktøy til hjelp i en krevende klinisk hverdag – i akuttmottaket, på operasjonsstua, på sengeposten, i grøfta langs motorveien eller på møterommet i vanskelige forhandlinger. 

Bakgrunn

I helsevesenet tror mange at feil kun skyldes manglende faglig kunnskap. Når vi gjør feil, tenker vi ofte at de kunne vært unngått om vi bare visste mer, kunne mer og undersøkte mer. Sannsynligvis er det i beste fall bare halve sannheten. Medisinske feil skyldes først og fremst gal situasjonsforståelse og dårlige beslutninger – ikke manglende faktakunnskap. Det er all grunn til å tro at vi bør prioritere trening av denne type ferdigheter høyere.

Ingen ting kan erstatte virkeligheten. God klinisk vurderingsevne, tydelig situasjonsforståelse og robust stresshåndtering kan kun oppnås gjennom hardt arbeid og lang erfaring. Men et solid teoretisk fundament er et viktig første steg på denne veien og ved å anvende slik kunnskap under trening, simulering og i daglig klinisk arbeid vil kunnskapen bygges raskere. 

Ikke-tekniske ferdigheter kan øves gjennom teoretisk undervisning, egentrening, simuleringsøvelser og gjennom veiledning i klinisk praksis. Kurset består av av videoleksjoner med teori og oppgaver, og av et app-basert skjema til bruk i egenvurdering der du kan følge din egen progresjon. Ta gjerne kontakt på info@ntmedicalskills.no om du har spørsmål.

Lykke til!