Situasjonsforståelse

SITUASJONSFORSTÅELSE

God situasjonsforståelse er selve grunnlaget for å fatte gode beslutninger. Situasjonsforståelse defineres som evnen til å 1) oppfatte informasjon fra omgivelsene, 2) forstå denne informasjonen og 3) forutse fremtidig utvikling. Situasjonsforståelse er en integrert del av beslutningsprosessen og krever kontinuerlig oppdatering og revurdering.

Dårlig situasjonsforståelse kan skyldes at informasjon ikke er tilgjengelig, at den er vanskelig å oppfatte, at vi undersøker for dårlig eller ufullstendige mentale modeller. Situasjonsforståelsen vår preges av hvilke kunnskaper, ferdigheter, erfaringer og verdier vi går inn i situasjonen med. En slik plattform gjør oss i stand til å fatte hurtigere beslutninger fordi vi allerede har reflektert over problemstillingene vi kan tenkes å møte.

I helsevesenet tror vi ofte at feil kun skyldes manglende faglig kunnskap. Når vi gjør feil, tenker vi at de kunne vært unngått om vi bare visste mer, kunne mer og undersøkte mer. Sannsynligvis er det i beste fall bare halve sannheten. Medisinske feil skyldes først og fremst gal situasjonsforståelse og dårlige beslutninger – ikke manglende faktakunnskap. Det er all grunn til å tro at vi bør prioritere trening av denne type ferdigheter høyere. Det finnes flere teoretiske modeller for situasjonsforståelse.

Snowdens Cynefin Framework er basert på kompleksitetsteori og representerer et nyttig verktøy for å klassifisere ulike typer situasjoner og hvordan vi bør håndtere dem.

Det er identifisert en rekke faktorer som hemmer og fremmer god situasjonsforståelse og forslag til hvordan disse kan påvirkes gjennom trening.

Vår undervisning tar opp tema som:

– Hva er situasjonsforståelse?

– Hva hemmer og fremmer god situasjonsforståelse?

– Hvordan øke situasjonsforståelse i kaotiske situasjoner?

– Hvordan kommunisere situasjonsforståelse til teamet?

– Hvordan trene situasjonsforståelse?