Stressmestring

STRESSMESTRING

Å tenke klart under press er avgjørende for å ta gode beslutninger. Evnen til å håndtere stress kan øves. Vår undervisning er basert på erfaringer fra operative miljøer og på utdanningsprogrammer utviklet av blant andre Michael Asken, Loren W. Christensen og Dave Grossman. Vår undervisning omhandler teknikker for:

– Mental trening og forberedelse

– Stresstilvenning (stress inoculation training)

– Kontroll av eget frykt- og spenningsnivå

– Tactical breathing og muskelavspenning

– Konsentrasjon og tankestopp

– Å gjenkjenne kroppens faresignaler